Den fynske robotklynge runder 100 virksomheder

Den fynske robotklynge er i løbet af 2016 vokset fra omkring 80 til over 100 virksomheder, og virksomhederne forudser yderligere vækst i både omsætning og antallet af ansatte de kommende år. Det viser en undersøgelse foretaget af A&B Analyse for Odense Robotics.

102 virksomheder med ca. 2600 ansatte*. Så stor har den fynske robotklynge vokset sig ved udgangen af 2016.

-Det er virkelig positivt, at robotklyngen vokser og beskæftiger stadig flere odenseanere og fynboer. Væksten i antallet af virksomheder og ansatte sætter en tyk streg under robotklyngens position som centrum for robotteknologi. Det sikrer Odense og Fyn en platform internationalt, som er med til understrege Odenses position som en af de førende inden for de nye teknologier, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel.

En af de nye virksomheder i klyngen, som er rykket til Odense i løbet af 2016, er den tyske koncern Schunk.

Schunk er en familieejet virksomhed med mere end 2.700 ansatte verden over. Koncernen har otte fabrikker, 30 datterselskaber samt forhandlere i mere end 50 lande. Etableringen af den nye afdeling i Forskerparken er bl.a. et resultat af Invest in Odenses indsats for at tiltrække virksomheder til byen.

-Odense var et naturligt sted for os at slå os ned. Der er et virkeligt stærkt miljø omkring robot- og automationsbranchen på Fyn. Og vi er blevet taget rigtig godt imod her”, siger General Manager i Schunk Per Martens, der har oplevet det helt unødvendigt at skulle forklare sig for sine tyske kollegaer, når det gælder virksomhedens nye domicil. De tyskere jeg jævnligt taler med i vores koncern er ikke i tvivl om, hvad Odense er, og det fortæller noget om den position Odense har indtaget på Europakortet, når det handler om robotter og automation.

Indstiller man kikkerten mod en lidt fjernere horisont, er der også grund til stor optimisme for Odense og Fyn. Ved udgangen af 2016 forventede virksomhederne i Odense Robotics således gennemsnitligt en vækst i omsætningen på 40-50 pct. frem mod 2019. Antallet af medarbejdere forventes ligeledes at stige med helt op til 25% i 2018 og 60% i 2020.

Og der er for alvor nogle hurtigløbere blandt de robot- og automationsvirksomheder, der har base på Fyn. Ifølge Odense Robotics’ undersøgelse forventer 20 pct. af virksomhederne en vækst i omsætningen på mere end 80 pct. over de kommende to år.

Hos virksomheden Egatec har man for alvor mærket væksttendensen. Siden januar 2016 er syv nye folk således flyttet ind på kontoret, der nu tæller 24 mand. En vækst på hele 41 pct.

Og direktør Mads Nychel har fortsat en ambitiøs vækstplan:

-Væksten i vores virksomhed er hjulpet rigtig godt på vej at vores beliggenhed i Odense og den fynske robotklynge er i høj grad med til at understøtte væksten. Vores ønsker og behov bliver forstærket, når klyngen står bag. Vi har fået sat ting på dagsordenen ikke bare lokalpolitisk men også nationalt – og ikke mindst i den direkte dialog med uddannelsesinstitutionerne. Vi har også for fremtiden en ambitiøs vækstplan, som betyder, at vi de kommende år forventer at vokse i samme tempo, som det har været tilfældet i det forgangne år.

Netop arbejdet med at bringe virksomheder, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer sammen er noget af det, som klyngeorganisationen, Odense Robotics står bag. En fælles indsats for uddannelse og opkvalificering af arbejdskraft til job i robot-branchen ventes for alvor at kunne foldes ud i løbet af 2017.

*Antallet af ansatte er estimeret på baggrund af 2015-tal fra Danmarks Statistik og tal fra A&B-analyses undersøgels

 

Forventet-vækst